Özsaha İnşaat Olarak Fark Yaratan Projeler Üretiyoruz

Eski ve riskli konutların yerine modern, güvenli ve enerji verimli konutları inşa ediyoruz.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

Amaç, kentin deprem riski taşıyan eski, sağlıksız alanlarının yapılacak düzenlemelerle daha modern ve çağdaş yapılanmalar ile yenilenmesini sağlamaktır. Kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı ve uygulanabilir olması açısından yerinde dönüşüm ilkesi üzerine kurulması çok önemlidir.

  • Kentsel Dönüşüm

    Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evinizin Kentsel Dönüşüm Kanunu Danışmanlığı ve yeniden inşaası

  • Mimari Proje - Ruhsat

    İnşa edilecek binaların mimari, statik, elektrik, mekanik, ruhsat – uygulama projeleri ile zemin etüd raporunun hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması

  • Hukuk Danışmanlığı

    Özsaha İnşaat olarak, kentsel dönüşüm konusunda tecrübeli şirket avukatları ile birlikte Kentsel Dönüşüm alanında tüm hukuksal sorunlarınıza güncel ve hızlı bir şekilde en etkili seçenekler sayesinde çözüm üretmekteyiz.